Disclaimer

 

In deze disclaimer van de Plusbus - Appingedam wordt verstaan. Wij van de Plusbus-Appingedam aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van www.plusbusappingedam.nl Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van www.plusbusappingedam.nl

  Wij behouden ons dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of www.plusbusappingedam.nl Bezoekers van www.plusbusappingedam.nl zijn zelf verantwoordelijk voor het downloaden en beslissingen die zij nemen naar aanleiding van informatie op deze site. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies van gegevens of andere negatieve consequenties die ontstaan door gebruikmaking van informatie op deze site. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op www.plusbusappingedam.nl

  Privacy | Als u e-mail stuurt naar de Plusbus-Appingedam blijft uw privacy gewaarborgd. Uw e-mailadres zal niet voor oneigenlijke doeleinden gebruikt worden, Plusbus-Appingedam geeft uw e-mailadres niet door aan derden.

  Tot slot | Gebruikers van de internetsite www. plusbusappingedam.nl worden geacht met de inhoud van deze disclaimer bekend te zijn. Door het gebruik van de internetsite www. plusbusappingedam.nl verklaren gebruikers akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.