Tevens stelt de PlusBus groepen in de gelegenheid een busje  te  huren. Voor inlichtingen telefoon 0596-626792.

Ontmoetingshuis ASWA koffiedrinken in Oosterwijtwerd.

PlusBus vervoerd het G team van DVC naar uitwedstrijden.

Onderstaande groep van het inloop café Godlinze heeft een bezoek gebracht boerderij Westerlee blauwe stad en Rosarium Winschoten .